1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: 453-02/05-02/15 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-1078/2006-4 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/06-30/03 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-3586/2006-5 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-453-02/07-37/97 Prvostupanjska odluka: Rješenje Us-10482/2007-5 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/1-041-02/05-01/64 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-2122/2006-8 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/06-30/05 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10091/2006-14 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/05-02/174 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11202/2005-5 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/05-02/148 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-10248/2005-6 -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451 -04/07-12/19 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-10282/2007-5 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: 450-08/05-01/26 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-1630/2005-4 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-06/2 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7778/2007-7 -