1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/10-06/45 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10637/11-5 -
  3. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-02/5 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-5253/11-7 -
  4. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/11-01/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10151/11-5 -
  5. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/10-31/22 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-116/2011-5 -
  6. Naziv suda: Upravni sud u Splitu Odluka Hanfe: 052-02/09-01/30 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj 5 Usl-1828/12-35 -
  7. Naziv suda: Upravni sud u Zagrebu Odluka Hanfe: UP/I-451-04/11-10/5 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj UsI-198/13-7 -
  8. Naziv suda: Upravni sud u Osijeku Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-10/18 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj 2 Usl-1169/12-9 -
  9. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7061/2010-4 -
  10. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-4244/2010-4 -
  11. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/25 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-8797/2011-5 -