Tržište kapitala

  1. Naziv tijela prekršajnog postupka Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 32.PpG-4203-14 -
  3. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 17.PpG-649/2013 -
  4. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 5.PpG 4133/11 -
  5. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 56.PpG-899/13 -
  6. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 5. PpG-3752/12 -
  7. Naziv suda: Prekršajni sud u Splitu Prvostupanjska odluka: Presuda broj Pp 24 G-510/12 -