Osiguranje

  1. Naziv tijela prekršajnog postupka Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 82. PpG-6750/11 Presuda broj Gž-80/13 -
  3. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: 64.PpG-4881/12 -
  4. Naziv suda: Prekršajni sud u Splitu Prvostupanjska odluka: Presuda broj Pp 12 P-14914/11 Presuda broj Gž-4986/12 -
  5. Naziv suda: Prekršajni sud u Zaboku Prvostupanjska odluka: Presuda broj Pp 3G-352/11 Presuda broj Gž-2813/12 -