Osiguranje

 1. Naziv tijela prekršajnog postupka Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
 2. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 48. PpG-3289/11 Presuda broj Gž -2926/15 -
 3. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 29. PpG-4301/14 -
 4. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 70 PpG -3610/14 -
 5. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 70. PpG-2407/14 -
 6. Naziv suda: Prekršajni sud u Varaždinu Prvostupanjska odluka: Presuda broj Pp 11 G-1282/12-43 Presuda broj Gž-3975/14 -
 7. Naziv suda: Prekršajni sud u Bjelovaru Prvostupanjska odluka: Presuda broj 6-g-474/13 Presuda broj Gž-3262/14 -
 8. Naziv suda: Prekršajni sud u Vrbovcu Prvostupanjska odluka: Presuda broj Pp5.G-30/13 Presuda broj Gž-6904/!3 -
 9. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj VI-G-9212/10 Presuda broj Gž-6677/13 -
 10. Naziv suda: Financijski inspektorat RH Prvostupanjska odluka: Prekršajni nalog KLASA: 440-08/13-04/0020/09 -
 11. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj VI-G-6184/10 Presuda i rješenje broj Gž-3700/13 -