Leasing

  1. Naziv tijela prekršajnog postupka Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Prekršajni sud u Novom Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 9. Pp G-259/15 Presuda broj Gž-1062/16 -
  3. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj 48. PpG-6747/11 -
  4. Naziv suda: Prekršajni sud u Zagrebu Prvostupanjska odluka: Presuda broj VI-G-6976/10 Presuda broj FPž-585/13 -