Agregirani statistički podaci

Podaci za 2019. godinu objavljeni su u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 2015/2451 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih  standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II).

  1. PREDLOŽAK A ZA OBJAVU AGREGIRANIH STATISTIČKIH PODATAKA U VEZI S DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE I DRUŠTVIMA ZA REOSIGURANJE NADZIRANIMA NA TEMELJU DIREKTIVE 2009/138/EZ
  2. PREDLOŽAK B ZA OBJAVU AGREGIRANIH STATISTIČKIH PODATAKA U VEZI S GRUPAMA OSIGURATELJA NADZIRANIMA NA TEMELJU DIREKTIVE 2009/138/EZ
  3. PREDLOŽAK C ZA OBJAVU KVANTITATIVNIH AGREGIRANIH STATISTIČKIH PODATAKA O NADZORNOM TIJELU
  4. PREDLOŽAK D ZA OBJAVU KVALITATIVNIH AGREGIRANIH STATISTIČKIH PODATAKA O NADZORNOM TIJELU