Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika koji se donosi temeljem Zakona o osiguranju

Vijest objavljena: 4.6.2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 6. lipnja do 14. lipnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

29.05.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o osiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje, u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora, prokurista i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti