Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno javno savjetovanje za pravilnike prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Objavljeno: 28. prosinca 2022.

Nastavno na izmjene zakonodavnog okvira izvještaja društava za osiguranje prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN 151/22), koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih pravilnika:

  • Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
  • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
  • Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
  • Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  • Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda
  • Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 27. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti