Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima odluka vezano za intervencijske mjere u odnosu na binarne opcije i CFD-ove koje Hanfa namjerava donijeti

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Odluke o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima i Odluke o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima.


Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 16. do 23. srpnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

07.03.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o tržištu kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje.

Pročitaj više...

15.02.2019.

Obavijest o završenom savjetovanju u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Završeno je savjetovanje u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu, koje je trajalo u razdoblju od 24. siječnja do 7. veljače 2019. godine.

Pročitaj više...

08.02.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti