Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika Hanfe vezano za provođenje i organizaciju ispita

Objavljeno: 17. lipnja 2021.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom sljedećih pravilnika:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Navedenim izmjenama omogućila bi se online prijava za ispite u nadležnosti Hanfe.

Javno savjetovanje trajati će u razdoblju od 16. lipnja do 7. srpnja 2021. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti