Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika Hanfe

Objavljeno: 26. svibnja 2022.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima, kojim se u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Delegirana Direktiva Komisije (EU) 2021/1270 od 21. travnja 2021. o izmjeni Direktive 2010/43/EU u pogledu rizika za održivost i čimbenika održivosti o kojima subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) trebaju voditi računa (Tekst značajan za EGP) (SL L 277,  2.8.2021.).

Javno savjetovanje trajati će u razdoblju od 25. svibnja do 8. lipnja 2022. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti