Mirovinska osiguravajuća društva i društva za dokup mirovine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

 1. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 22/14, 29/18 i 115/18)

Pravilnici

 1. Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 121/16)
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 37/16 i 121/16)
 3. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 7/16)
 4. Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 103/14)
 5. Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 103/14)
 6. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 2/2020)
 7. Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (NN, br. 99/14)
 8. Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu (NN, br. 116/2019)
 9. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 98/14, 45/16 i 42/17, 146/22)
 10. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 2/2020)
 11. Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (NN, br. 2/2020)
 12. Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 2/2020)
 13. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu (NN, br. 121/2019)
 14. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 121/2019)
 15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14, 91/16)
 16. Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine (NN, br. 9/19)
 17. Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo (NN br. 35/19)
 18. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/2019)
 19. Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 99/2019)
 20. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 74/14, 121/16)

 21. Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom (NN, br. 116/2019)

 22. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu (NN, br. 121/2019)
 23. Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 2/2020) 
 24. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama korisnika mirovine upućenim mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 26/2022) 

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (NN 147/2020)
 2. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 126/2019)

Povratak na vrh

Mišljenja / Službena stajališta

Povratak na vrh

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (NN, br. 153/13)

Pravilnici

 1. Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (NN, br. 155/22)
 2. Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine (NN, br. 72/14

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Povratak na vrh