Izvješća o Hanfi

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hanfe za 2021.

Državni ured za reviziju proveo je reviziju poslovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu i to od 3. veljače do 12. rujna ove godine.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Hanfe za 2021. u svim značajnim odrednicama objavljeno je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjih aktima. I o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja.

U izvješću su utvrđene manje nepravilnosti, a za koje je izneseno nekoliko preporuka, no te nepravilnosti obzirom na njihov značaj nisu utjecale na konačno revizorsko mišljenje. Hanfa će provesti sve preporuke Državnog ureda za reviziju, od kojih su neke već i provedene.

Cjelokupno izvješće Državnog ureda za reviziju možete pročitati ovdje.