23.01.2023.

KID – osobna iskaznica upakiranih investicijskih proizvoda

Objavljeno: 23. siječnja 2023.

Na financijskom se tržištu građanima nude ulagački proizvodi koji su svojom strukturom složeni s obzirom na to da njihova vrijednost u potpunosti ili djelomično podliježe, izravno ili neizravno, tržišnim kretanjima. Takvi proizvodi obično nude više moguće povrate uz veći rizik da se potencijalno ostvari i gubitak u odnosu na manje složene financijske proizvode. Riječ je o tzv. upakiranim investicijskim proizvodima (tzv. PRIIP-ovi, engl.  Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) koji su strukturirani na način koji potrošačima otežava razumijevanje rizika koje oni nose. Među takvim proizvodima koji se nude na domaćem tržištu su i životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, odnosno investicijski osigurateljni proizvodi (tzv. IBIP, engl. Insurance-Based Investment Products). U Hrvatskoj se najčešće radi o ugovoru o životnom osiguranju kod kojeg se uplaćeni iznos premije ulaže u neki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ili veže uz indeks (više informacija može se naći na sljedećoj poveznici).

Nužno je stoga prije ulaganja u takve proizvode, a kako bi se donijela informirana odluka, dobro poznavati njihova obilježja, povezane troškove, moguće povrate i povezani rizik. S obzirom na njihovu složenost te na činjenicu da je, u pravilu, malim ulagateljima teško razumjeti njihova obilježja ili uspoređivati takve proizvode, regulativom[1] je detaljno propisano koje su to ključne informacije koje se moraju dati potrošaču o takvim proizvodima i u kojem formatu. Osnovni dokument pri predugovornom informiranju kod ovih upakiranih investicijskih proizvoda je dokument s ključnim informacijama (engl. Key Information Document, KID). KID je kratak i jednostavan te jasnim jezikom napisan dokument namijenjen potencijalnim korisnicima upakiranih  investicijskih proizvoda, koji sadrži osnovne informacije o tom proizvodu te bi trebao biti osnova za donošenje utemeljene odluke povezane s kupnjom takvog proizvoda s obzirom na to da se njime, između ostalog, daju informacije o:

  • nazivu upakiranog investicijskog proizvoda
  • imenu i kontaktnim podacima izdavatelja
  • nadležnom nadzornom tijelu
  • prirodi i glavnim obilježjima upakiranog investicijskog proizvoda
  • rizicima ulaganja (koji se prikazuju u obliku zbirnog pokazatelja rizika SRI (engl. Summary Risk Indicator), koji objedinjava izloženost tržišnom i kreditnom riziku koji taj proizvod nosi u odnosu na očekivani povrat)
  • troškovima (koji se prikazuju o obliku zbirnog pokazatelja troškova RIY (engl. Reduction in Yield), kao pokazatelja smanjenja godišnjeg prinosa zbog troškova, zajedno s opisom svih troškova uključenih u proizvod)
  • mogućnosti da se pretrpi financijski gubitak zbog neizvršavanja obveza izdavatelja proizvoda ili drugog povezanog subjekta
  • dokumentima s dodatnim informacijama.

KID također sadrži i odjeljak naslovljen „Kako se mogu žaliti?“, koji sadrži informacije o tome kome i na koji način mali ulagatelj može uložiti pritužbu u vezi s upakiranim investicijskom proizvodom, njegovim izdavateljem ili osobom koja savjetuje o tom proizvodu ili ga prodaje.

Neovisno o pravu malih ulagatelja na podnošenje pritužbe u skladu s KID-om, Hanfa napominje da prima predstavke korisnika financijskih usluga te da svaka osoba koja sumnja ili smatra da su njezina prava povrijeđena postupanjem subjekta nadzora Hanfe, pa tako i mali ulagatelj u upakirane investicijske proizvode, može podnijeti predstavku Hanfi na postupanje izdavatelja ili distributera tog proizvoda putem adrese elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr. Više informacija o načinu podnošenja predstavke Hanfi dostupno je sljedećoj poveznici.

[1] Uredba (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) i pripadajuća delegirana uredba te Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.