Obavijest Hanfi o obavljanju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika

Dana 1. siječnja 2020. godine osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika te podružnice istovrsnih osoba iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad (dalje: Obveznici), postale su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određenih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19, dalje: Zakon), sukladno odredbama članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka k) i l) i stavka 3. istog članka Zakona.

Virtualne valute Zakonom su definirane kao digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem.

Pružatelj skrbničke usluge novčanika u smislu Zakona su pravne ili fizička osobe koje pružaju uslugu čuvanja privatnih kriptografskih ključeva u ime svojih stranaka radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta.

Od 1. siječnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) nadležna je za provođenje nadzora primjene Zakona kod Obveznika, sukladno odredbama članka 82. stavka 5. Zakona.

Hanfa nije nadležna za nadzor nad zakonitošću obavljanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika Obveznika, ne izdaje odobrenja za rad Obveznicima, odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Obveznika ni odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela u društvima koja su Obveznici.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 7. Zakona, Obveznici su dužni do 31. siječnja 2020. godine ili najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije, obavijestiti Hanfu o tome da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika.

Za slučaj da navedeni Obveznici u propisanom roku propuste obavijestiti Hanfu da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničke usluge novčanika, Zakonom je propisana prekršajna odgovornost.

S tim vezi, Hanfa poziva sve subjekte koji pružaju navedene usluge da pravovremeno dostave obavijest ispunjavanjem prijave iz donje poveznice elektroničkom poštom na: spnft@hanfa.hr ili poštom na adresu Hanfa, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Poveznica na Prijavu

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.