9. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 11. ožujka  2021. na 9. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  2. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, odobravaju izmjene i dopune Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u skladu s Odlukom Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. donesene na sjednici Uprave od 12. siječnja 2021. godine, i izmjene i dopune Cjenika u skladu s Odlukom Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. donesene na sjednici Uprave od 11. prosinca 2020. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, za delegiranje poslova interne revizije na društvo Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473
  4. Rješenje kojim se preddruštvu FINANCE 24 društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Kastvu, Miserkino 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Biserki Friščić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju BE FREE, obrt za zastupanje u osiguranju, Biserka Friščić, Nedeljanec, Braće Radića 35, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim je Ivoni Caganić, osnivačici obrta INFINITY VISION, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivona Caganić, Šćitarjevo, Šćitarjevo 88, dana 20. listopada 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 30. studenoga 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/18-01/104, URBROJ: 326-01-22-18-3
  7. Rješenje kojim je Kseniji Černelić, osnivačici obrta KSENIJA ČERNELIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Ksenija Černelić, Zagreb, Ogrizovićeva 40, dana 31. ožujka 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 7. lipnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/18-01/67, URBROJ 326-01-660-663-18-4