9. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 1. ožujka 2019. na 9. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 2. Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
 3. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
 4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
 5. Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika
 6. Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
 7. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
 8. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta InterCapital, krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS)
 9. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila InterCapital, krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS)
 10. Rješenje kojim se društvu KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta KD Plus, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta PBZ E-START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i promjene obveznog sadržaja pravila PBZ E-START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se Lukasu Oliveru Paviću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 13. Rješenje kojim se Anici Radman, osnivačici obrta RADMAN PROTECT, obrt za zastupanje u osiguranju, vlasnica Anica Radman, Slavonski Brod, Jakova Gotovca 36, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 14. Rješenje kojim se preddruštvu ZERO RISK d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja