8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. ožujka 2021. na 8. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
  3. Rješenje kojim se Nikolai Genchev Ivanovu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  4. Rješenje kojim se Georgiosu Bartzisu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se Andreei Stoici izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  6. Rješenje kojim se Hrvoju Peziću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći 27. ožujka 2021. godine
  7. Rješenje kojim se društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 djelomično ukida odobrenje za rad i to u dijelu djelatnosti upravljanja UCITS fondovima iz članka 13. stavka 1. točki 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom izdano na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 24. srpnja 2008. godine KLASA: UP/I-451-04/08-05/24; URBROJ: 326-113-08-3