8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. veljače 2020. na 8. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Invera Equity Partneri društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, izdaje odobrenje za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima - upravljanje AIF-om; te se izdaje odobrenje za Kemala Sikirića i Edina Hadžavdića, za obavljanje funkcije člana uprave Društva, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja
  2. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva: društva EUROINS INSURANCE GROUP A.D., za izdavanjem odobrenja za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Wüstenrot životno osiguranje dioničko društvo, podnesenog dana 28. lipnja 2019. godine te dopunjenog dana 11. listopada, 5. prosinca i 31. prosinca 2019. godine; društva EUROHOLD BULGARIA A.D., za izdavanjem odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesenog dana 28. lipnja 2019. godine te dopunjenog dana 11. listopada, 5. prosinca i 31. prosinca 2019. godine; društva STARCOM HOLDING A.D., za izdavanjem odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesenog dana 28. lipnja 2019. godine te dopunjenog dana 11. listopada, 5. prosinca i 31. prosinca 2019. godine; A.M.C. i V.M.C., za izdavanjem odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesenog dana 28. lipnja 2019. godine te dopunjenog dana 11. listopada, 5. prosinca i 31. prosinca 2019. godine; K.I.B., za izdavanjem odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesenog dana 28. lipnja 2019. godine te dopunjenog dana 11. listopada i 5. prosinca 2019. godine; i društva KJK FUND II, SICAV-SIF S.A., za izdavanjem odobrenja za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesenog dana 24. srpnja 2019. godine te dopunjenog dana 27. rujna 2019., 4. studenoga i 23. prosinca 2019. godine
  3. Rješenje kojim se Vinku Propadalu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Agencija Propadalo, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vinko Propadalo, Sesvete, Ružice Meglaj-Rimac 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Marku Markiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MM Aurum, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Markić, Zagreb, Selska Cesta 34, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Hrvoju Curiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO HR, obrt za zastupanje u osiguranju, Hrvoje Curić, Nova Gradiška, Urije 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se nalaže HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 12, OIB: 32697869602, da najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaprimanja ovog rješenja unaprijedi uspostavljeni sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja fonda pod svojim upravljanjem kako bi bio adekvatan, dokumentiran, sveobuhvatan i učinkovit, a kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja od posla upravljanja imovinom alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala Honestas FGS, sve sukladno članku 153. stavku 2. točki b) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, na način da u svojim internim aktima propiše i implementira konkretne i precizne mjere i postupke kojima organizacijska jedinica nadležna za kontrolu procjene vrijednosti ulaganja provodi kontrolu prijedloga procjene fer vrijednosti pojedinog ulaganja, kao i jasnu podjelu obveza, uloga i odgovornosti zaposlenika uključenih u proces vrednovanja ulaganja te da osigura detaljno i primjereno dokumentiranje procesa provođenja predmetne kontrole
  7. Rješenje kojim se nalaže društvu Inspire Investments d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, da najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaprimanja ovog rješenja uspostavi adekvatni, dokumentirani, sveobuhvatni i učinkovit sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja, kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja imovine alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Inspirio FGS od posla upravljanja imovinom predmetnog fonda, sve sukladno članku 153. stavku 2. točki b) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, na način da u svojim internim aktima propiše i implementira konkretne i precizne mjere i postupke kojima organizacijska jedinica nadležna za kontrolu procjene vrijednosti ulaganja provodi kontrolu prijedloga procjene fer vrijednosti pojedinog ulaganja, kao i jasnu podjelu obveza, uloga i odgovornosti zaposlenika uključenih u proces vrednovanja ulaganja te da osigura detaljno i primjereno dokumentiranje procesa provođenja predmetne kontrole
  8. Rješenje kojim se nalaže PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, da najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaprimanja ovog rješenja unaprijedi uspostavljeni sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja fondova pod svojim upravljanjem kako bi bio adekvatan, dokumentiran, sveobuhvatan i učinkovit, a kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja od posla upravljanja imovinom alternativnih investicijskih fondova rizičnog kapitala Prosperus FGS i Prosperus FGS II, sve sukladno članku 153. stavku 2. točki b) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, na način da u svojim internim aktima propiše i implementira konkretne i precizne mjere i postupke kojima organizacijska jedinica nadležna za kontrolu procjene vrijednosti ulaganja provodi kontrolu prijedloga procjene fer vrijednosti pojedinog ulaganja, kao i jasnu podjelu obveza, uloga i odgovornosti zaposlenika uključenih u proces vrednovanja ulaganja te da osigura detaljno i primjereno dokumentiranje procesa provođenja predmetne kontrole
  9. Rješenje kojim se nalaže QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, OIB: 40761904921, da najkasnije u roku od 90 (devedeset) od dana zaprimanja ovog rješenja unaprijedi uspostavljeni sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja fonda pod svojim upravljanjem kako bi bio adekvatan, dokumentiran, sveobuhvatan i učinkovit, a kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja od posla upravljanja imovinom alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital II, sve sukladno članku 153. stavku 2. točki b) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, na način da u svojim internim aktima propiše i implementira konkretne i precizne mjere i postupke kojima organizacijska jedinica nadležna za kontrolu procjene vrijednosti ulaganja provodi kontrolu prijedloga procjene fer vrijednosti pojedinog ulaganja, kao i jasnu podjelu obveza, uloga i odgovornosti zaposlenika uključenih u proces vrednovanja ulaganja te da osigura detaljno i primjereno dokumentiranje procesa provođenja predmetne kontrole