7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. veljače 2019. na 7. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
  2. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
  3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
  5. Rješenje kojim se društvu ANTERRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 79307978677, zabranjuje obavljanje poslova leasinga bez odobrenja za obavljanje poslova leasinga
  6. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, odobravaju izmjene i dopune Pravila i Upute u skladu s Odlukom Uprave navedenog društva od 20. prosinca 2018. o donošenju izmjena i dopuna Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Odlukom Uprave navedenog društva od 20. prosinca 2018. o donošenju izmjena i dopuna Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.; te se odobrava Cjenik u skladu s Odlukom Uprave navedenog društva od 20. prosinca 2018. o donošenju Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Odlukom Uprave navedenog društva od 31. siječnja 2019. o ispravku Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
  7. Rješenje kojim se Loliti Kalinski daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave društva HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o., Zagreb, Garićgradska 18, OIB: 64646464586, na novi mandat do 31. prosinca 2020.
  8. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvu KELTA društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Trnjanska cesta 37/2, OIB: 48968210720, dana 27. prosinca 2018. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja izdana 7. listopada 2010. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/10-37/39, URBROJ: 326-112-10-3
  9. Uputa za postupanje distributera osiguranja pri distribuciji proizvoda osiguranja za koje je obveza sklapanja ugovora o osiguranju propisana posebnim zakonima