63. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 6. prosinca 2018. na 63. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
  2. Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  3. Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  4. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
  5. Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija
  6. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  7. Rješenje kojim se preddruštvu G.O. ŠIBENIK društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Vodice, Kamila Pamukovića 43, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Ivani Strnad, osnivačici obrta STRNAD, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IVANA STRNAD, MURSKO SREDIŠĆE, POLJSKA ULICA 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se Ivici Petroviću, osnivaču obrta P 3, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivica Petrović, Čakovec, Nikole Pavića 2, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju