62. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 30. studenog 2018. na 62. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je kreditna institucija ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320, postupila po nalogu naloženom Točkom II. rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 971-04/16-02/01, URBROJ: 326-01-330-331-18-30 od 19.7.2018., odnosno da je izradila interne akte kojim se formalno propisuju aktivnosti vezane uz kontrolu poslovnog ponašanja brokera i provela kontrole poslovnog ponašanja brokera čime su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene; te da je okončan postupak redovnog neposrednog nadzora nad Kreditnom institucijom
  2. Rješenje kojim se utvrđuje da je investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 68481874507, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u postupku posrednog nadzora KLASA: UP/I 971-04/17-01/02, a koje se odnose na prekoračenje velikih izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje; te se da je okončan postupak posrednog nadzora nad Društvom
  3. Rješenje kojim se utvrđuje da je OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/17-01/08, URBROJ: 326-01-440-442-17-1, od 20. listopada 2017. godine, a koje se odnose na sadržaj ključnih podataka za ulagatelje UCITS fonda u dijelu da isti nisu sadržavali jasan, nedvosmislen i prosječnome ulagatelju razumljiv opis bitnih karakteristika UCITS fonda, nisu sadržavali podatke o pojedinostima politike primitaka te sadržaj istih nije bio u skladu sa sadržajem prospekata fondova; te da je okončan postupak posrednog nadzora nad Društvom
  4. Rješenje kojim se daje odobrenje društvu GENERALI CEE HOLDING B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, upisano u Nizozemskoj trgovačkoj komori pod brojem: 34275688 i društvu ASSICURAZIONI GENERALI-SOCIETA' PER AZIONI sa sjedištem u Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trst, Republika Italija, upisano u Komori za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u regiji Venezia Giulia, pod brojem: TS-6204, kao povezanim osobama te osobama koje djeluju zajednički, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, Republika Hrvatska, OIB: 61865183767, u visini od 90% temeljnog kapitala tog društva
  5. Rješenje kojim se Davorki Kresoja, osnivačici obrta „DZO-zastupanje“ obrt za zastupanje u osiguranju, Davorka Kresoja, Zagreb, Radoslava Cimermana 36 a, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se Zlatku Selaru, osnivaču obrta ACTA, obrt za zastupanje u osiguranju, Zlatko Selar, Umag, Jadranska 49, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se Ivoni Caganić, osnivačici obrta INFINITY VISION, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivona Caganić, Velika Gorica, Šćitarjevo 88, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Lidiji Zadro Grgić, osnivačici obrta LZG, obrt za zastupanje u osiguranju, Lidija Zadro Grgić, Zagreb, Putine 15a, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se preddruštvu Providenca cor društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju