6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 7. veljače 2019. na 6. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
  2. Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
  3. Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u
  4. Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
  5. Rješenje kojim se Biserki Žalac daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d., Zagreb, Heinzelova 44, OIB 42795279057, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  6. Rješenje kojim se Željku Bedenicu daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d., Zagreb, Heinzelova 44, OIB 42795279057, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  7. Rješenje kojim se Krešimiru Jušinskom daje suglasnost za imenovanje za člana uprave investicijskog društva FALCON BROKERI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gajeva 55, OIB: 13216170782, za mandat u trajanju od jedne (1) godine, koji počinje teći od 12. veljače 2019
  8. Rješenje kojim se Verici Mišak Martinjak, osnivačici obrta VMM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VERICA MIŠAK MARTINJAK, SVETI KRIŽ ZAČRETJE, LJUDEVITA GAJA 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim je Ivi Čali, vlasniku obrta AGENCIJA ČALLA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivo Čala, Šibenik, 8. Dalmatinske udarne brigade 18, dana 28. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. rujna 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/119, URBROJ: 326-01-660-663-16-4