6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 18. veljače 2021. na 6. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global fond, ISIN HRPBZIUGLBF3
  2. Rješenje kojim se NTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - podfondovi InterCapital Global Bond, ISIN HRHAAIUHICO9 i InterCapital Bond, ISIN HRICAMUCAON0
  3. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Triglav Special Opportunity, ISIN HRNFDAUUSAL9, u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Global Technology, kao novi podfond u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7; i odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Global Technology kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond i to društva Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
  4. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6 i Triglav Emerging Bond, ISIN HRNFDAUEMBA7, u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Conservative Balanced, kao novi podfond u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7; i odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Conservative Balanced kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond i to društva Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877
  5. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje za promjenu depozitara za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem navedenog društva: Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A, Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B i Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C, na način da poslove depozitara za predmetne fondove, počevši od 1. lipnja 2021. godine, obavlja Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732
  6. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje za promjenu depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove pod upravljanjem navedenog društva: Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT-a i Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, na način da poslove depozitara za predmetne fondove, počevši od 18. svibnja 2021. godine, obavlja Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69, OIB: 53056966535
  7. Rješenje kojim se Tomislavu Rajiću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 9. ožujka 2023. godine
  8. Rješenje kojim se Mariju Šandriću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju NAJBOLJA PONUDA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mario Šandrić, Zadar, Varaždinska ulica 1/3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim je Ivani Nekić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju NAJBOLJA PONUDA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivana Nekić, Zadar, Varaždinska ulica 1/3, dana 10. prosinca 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 28. siječnja 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/126, URBROJ: 326-01-22-19-5
  10. Rješenje kojim je Nataliji Sinković, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju SURADNJA obrt za zastupanje u osiguranju, Natalia Sinković, Zabok, Bregovita 19, dana 28. prosinca 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 27. siječnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/03, URBROJ: 326-01-660-663-17-2