6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 12. veljače 2020. na 6. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je investicijsko društvo FALCON BROKERI d.o.o. za investicijske usluge, Zagreb, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim u točkama I. i II. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 971-04/18-01/01, URBROJ: 326-01-40-42-19-38, od 7. veljače 2019. godine, i da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz ustroj mjera i postupaka koji osiguravaju sigurnost, integritet i povjerljivost podataka odnosno izradu procedure kojom se propisuju načini uspostavljanja odnosa s klijentom, ustroj sustava snimanja telefonske komunikacije i izrade izvještaja o usklađenju s relevantnim propisima, utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 971-04/18-01/01; te se okončava postupak redovnog neposrednog nadzora nad Društvom
  2. Rješenje kojim se daje suglasnost za imenovanje Krešimira Jušinskog iz Zagreba, Pogačićeva 1/a, OIB: 24270994611, za člana uprave društva FALCON BROKERI d.o.o. za investicijske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje od 12. veljače 2020. godine
  3. Rješenje kojim se preddruštvu BUDI SIGURAN d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Splitu, Put mostina 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
  4. Rješenje kojim se Tomislavu Periću iz Zagreba, Redovka 12, OIB: 35148648686, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO 1112-TP, obrt za zastupanje u osiguranju, Tomislav Perić, Zagreb, Dankovečka 87, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Damiru Omanoviću iz Sesvetskog Kraljevca, Ogranak ulice Mirka Bogovića 17, OIB: 16508247194, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO DAST, obrt za zastupanje u osiguranju, Damir Omanović, Sesvetski Kraljevec, Ogranak ulice Mirka Bogovića 17, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Ivanu Matkoviću iz Zagreba, Selčinska 7, OIB: 24325936867, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CROMAT, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Matković, Zagreb, Selčinska 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim je Vesni Cingesar iz Varaždina, Dobriše Cesarića 111, OIB: 69276638327, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju ME-CINGESAR, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vesna Cingesar, Varaždin, D. Cesarića 111, dana 24. siječnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. prosinca 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/114, URBROJ: 326-01-22-18-4
  8. Rješenje kojim je Željku Radaku iz Splita, Vinkovačka 16, OIB: 97394259433, osnivaču obrta Certus Plus, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Željko Radak, Split, Vinkovačka 16, dana 8. rujna 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 7. ožujka 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/19-01/10, URBROJ: 326-01-22-19-4