55. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. listopada 2018. održana je 55. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Snježanu Šalković Dasović za obavljanje funkcije članice uprave društva Erste Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, za razdoblje od 3 (tri) godine, počevši od 15. studenog 2018. godine
  2. Rješenje kojim se društvu HMID d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom HMID PLUS, koje obuhvaća odobrenje pravila otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom HMID PLUS, kao i odobrenje na izbor depozitara HPB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217
  3. Rješenje kojim se Maji Ivanković, osnivačici obrta MI, obrt za zastupanje u osiguranju, Maja Ivanković, Zagreb, Drinska ulica 21, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava izuzeće od obveze transparentnosti prije trgovanja za ponude sa skrivenom količinom i stop ponude, a koje su zaprimljene u sustav za upravljanje nalozima do njihova objavljivanja na tržištu sukladno odredbama članka 9. stavka 1. točke (a) MiFIR-a, za nevlasničke istrumente na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi; te izuzeće od obveze objavljivanja podataka o aktualnim ponudama za kupnju i prodaju i dubinu tržišta za blok-transakcije, odnosno naloge koji prelaze uobičajenu veličinu tržišta u skladu sa odredbama članka 9. stavka 1. točke (a) MiFIR-a za nevlasničke instrumente na uređenom tržištu i multilateralnoj trgivnskoj platformi