53. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 4. listopada 2018. održana je 53. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
  3. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 972-02/17-01/17, URBROJ; 326-01-440-443-17-4, od 12. svibnja 2017. godine, kojim je društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdano odobrenje za osnivanje i rad Adria Value Fund - otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom
  4. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 postupilo po nadzornim mjerama izrečenim u točkama II. do VI. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/15-02/03, URBROJ: 326-01-440-441-17-29, od 8. prosinca 2017. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane za sustav upravljanja rizicima utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/15-02/03, URBROJ: 326-01-440-441-16-20, od 16. rujna 2016., koji je dopunjen Dopunom Zapisnika o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/15-02/03, URBROJ: 326-01-440-441-16-27, od 24. ožujka 2017. godine
  5. Rješenje kojim se utvrđuje da je OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, otklonilo sve nezakonitosti i nepravilnosti, vezane za utvrđivanje neto vrijednosti imovine fondova OTP MERIDIAN 20 i OTP Uravnoteženi, interne akte društva u dijelu vrednovanja imovine fondova pod upravljanjem, te dostavu izvještaja o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela u UCITS fondu, utvrđene Zapisnikom o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/18-01/02, URBROJ: 326-01-440-442-18-1, od 19. siječnja 2018. godine
  6. Rješenje kojim se Denisu Biliću, osnivaču obrta LIDER, obrt za zastupanje u osiguranju, Denis Bilić, Zagreb, Gornjodemerska 71, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim je Filipu Štefancu, vlasniku obrta AVATAR, obrt za zastupanje u osiguranju, Filip Štefanac, Ulica kralja Zvonimira 18, Pleternica, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdana 09. veljače 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/18, URBROJ: 326-01-660-663-18-3