52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 18. prosinca 2020. na 52. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Smjernice za prikazivanje alternativnih mjera uspješnosti
 2. Smjernice o objavi informacija u vezi s predstečajnim postupkom
 3. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu
 4. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2021. godinu, u godišnjem iznosu od 8.128,00 kn, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja
 5. Rješenje kojim se Gaboru Zoltanu Horvathu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 10840749604, na mandat u trajanju od prvog dana nakon primitka ovog rješenja do 18. lipnja 2024. godine
 6. Rješenje kojim se Kseniji Šrajer izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 00432869176, za mandat u trajanju od 4 (četiri), godine počevši s 22. prosinca 2020. godine
 7. Rješenje kojim se Maji Mihelja Žaja izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 69124150745, za mandat u trajanju od 4 (četiri), godine počevši s 22. prosinca 2020. godine
 8. Rješenje kojim se Ivi Kučinić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CRO Agencija Kučinić, obrt za zastupanje u osiguranju, Iva Kučinić, Ivanić-Grad, Savska 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se preddruštvu SUPER AGENT d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Dubrovniku, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se Anti Brkiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Be sure, obrt za zastupanje u osiguranju, Ante Brkić, Zagreb, Križevačka 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se Ivani Njirić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Safe Spot, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Njirić, Zadar, Miroslava Krleže 4, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim je Tei Čuljak, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AD ASTRA, obrt za zastupanje u osiguranju, Tea Čuljak, Zagreb, Gornji Bukovac 10 C, dana 24. rujna 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 2. lipnja 2017. rješenjem Hanfe pod KLASA: UP/I 974-03/17-01/75, URBROJ: 362-01-660-663-17-3