51. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. rujna 2018. održana je 51. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Senki Fekeži Klemen za obavljanje funkcije članice uprave ERSTE d.o.o. - društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, za razdoblje od 4 (četiri) godine, i to počevši od 2. prosinca 2018. godine do zaključno 2. prosinca 2022. godine
 3. Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva
 4. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope
 6. Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva
 7. Rješenje kojim se Jurju Vrbanu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva društva PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, na novi mandat od 5 (pet) godina
 8. Rješenje kojim se Urošu Biberu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine
 9. Rješenje kojim se društvu ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, daje suglasnost za pripajanje društva ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689
 10. Rješenje kojim se Antoniu Benkoviću, osnivaču obrta MOJA POLICA, obrt za zastupanje u osiguranju, Antonio Benković, Zagrebačka 13, Varaždin, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se preddruštvu ALPHA BROKER d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju
 12. Rješenje kojim se Martini Pehar daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 13. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 18. siječnja 2007., KLASA: UP/I-453-06/06-03/258, URBROJ: 326-112-07-3, kojim je društvo AGENT FIDELITAS, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Vrbovec, Brdo 3, OIB 37538316745, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Tehnička uputa za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku