51. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 11. prosinca 2020. na 51. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o naknadama koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
  4. Rješenje kojim se društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB 0637185807911
  5. Rješenje kojim se društvu PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106 ukida odobrenje za rad izdano na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 26. srpnja 2007. KLASA: UP/I-451-04/07-05/32, URBROJ: 326-113-07-05
  6. Rješenje kojim se društvu Meta Leasing GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraβe 3, OIB: 42099397113, daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, u visini od 100 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva; društvu Weinhandl & Co GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Graz, Kaiserfeldgasse 22, OIB: 53288376863, daje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva; i društvu NOVA Industriepark-Lobau GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraβe 3, OIB:30649009157, daje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva
  7. Rješenje kojim se društvu BONO MODO LEASING d.o.o. u likvidaciji sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18, OIB: 64646464586, ukida odobrenje za obavljanje poslova leasinga, izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-01/07-02/27, URBROJ: 326-114-08-11 od 30. travnja 2008. godine
  8. Rješenje kojim se preddruštvu VENTINA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja