50. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. prosinca 2019. na 50. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
 3. Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
 4. Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda
 5. Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 7. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
 8. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
 11. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 12. Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 14. Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
 15. Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
 17. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
 18. Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva
 19. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
 20. Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
 23. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu
 24. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tatjanu Račić Žlibar , za obavljanje funkcije članice uprave društva UNIQA OSIGURANJE d.d., Planinska 13A, Zagreb, OIB: 75665455333, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, koji mandat počinje teći 1. siječnja 2020. godine
 25. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Luku Matošića, za obavljanje funkcije člana uprave društva UNIQA OSIGURANJE d.d., Planinska 13A, Zagreb, OIB: 75665455333, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, koji mandat počinje teći 1. siječnja 2020 godine
 26. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ninu Bach, za obavljanje funkcije članice uprave AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, za mandat u trajanju od 1 (jedne) godine od dana imenovanja
 27. Rješenje kojim se Ani Pušćak, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju DPA-JASKA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. ANA PUŠĆAK, JASTREBARSKO, BRAĆE KAZIĆ 7/I, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 28. Rješenje kojim je Nives Novak, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ BENGERI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nives Novak, Žiškovec 36, dana 11. siječnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. travnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/52, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
 29. Rješenje kojim je Sendiju Vinskom, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju AZ INFINITY, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Sendi Vinski, Rijeka, Korzo 35, dana 6. rujna 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 12. kolovoza 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/103, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 30. Rješenje kojim je Veri Barić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ Barić, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vera Barić, Zagreb, Selska cesta 136, dana 29. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. studenoga 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/15-01/88, URBROJ: 326-01-660-663-15-4
 31. Rješenje kojim je Ivani Pelicarić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ-MI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivana Pelicarić, Zagreb, Teslička 73, dana 31. ožujka 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 3. veljače 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/09, URBROJ: 326-01-660-663-17-4