50. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Vijest objavljena: 12.9.2018.

Dana 12. rujna 2018. održana je 50. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za obavljanje investicijskih usluga
  2. Smjernice o prodajnim kanalima investicijskih proizvoda
  3. Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima
  4. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
  5. Rješenje kojim se Haraldu Kopitzu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva VB LEASING d.o.o., Zagreb, Horvatova 82, OIB: 55525619967, na novi mandat od 3 (tri) godine
  6. Rješenje kojim se Sanji Krepelnik, osnivačici obrta BLITZ, obrt za zastupanje u osiguranju, Sanja Krepelnik, Rijeka, Prolaz M. K. Kozulić 4, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim je Ivanu Dimoskom, vlasniku obrta INVICTUS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Dimoski, Zagreb, Trg kralja Petra Svačića 2, dana 1. kolovoza 2018. prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 20. listopada 2017., rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/114, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
  8. Rješenje kojim se društvu Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo, Vinkovci, Duga ulica 181, OIB: 02046778584, odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 1.500.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 kuna, na uređeno tržište
  9. Rješenje kojim se društvu Jadran d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, odobrava jedinstveni prospekt u svezi s javnom ponudom do najviše 16.390.360 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa do najviše 282.733.710,00 kuna, te u svezi s uvrštenjem predmetnih dionica na uređeno tržište, sve u skladu s odlukama Glavne skupštine društva održane 24. kolovoza 2018. godine