5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. veljače 2020. na 5. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Danijeli Josić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju JOSIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Danijela Josić, Petrinja, Ulica Gromova desni odvojak II 10, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  2. Rješenje kojim je Željki Bosilj, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju ME–ŽELJKA BOSILJ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Željka Bosilj, Varaždin, Ive Vojnovića 25, dana 24. siječnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. prosinca 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/115, URBROJ: 326-01-22-18-4
  3. Rješenje kojim je Antoniu Benkoviću, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju MOJA POLICA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Antonio Benković, Varaždin, Gospodarska 58, dana 31. listopada 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. rujna 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/92, URBROJ: 326-01-660-663-18-4
  4. Rješenje kojim se odbacuje zahtjev društva za zastupanje u osiguranju ZASTUPANJE VRBANI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 45, OIB: 55984520406, za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila STP PAKRAC u Pakracu, Kralja Tomislava 79
  5. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; i odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
  6. Rješenje kojim se ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C