5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. siječnja 2019. na 5. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 2. Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 3. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu
 4. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom; te odobrenje za ulaganje preko 35% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji ili za koje jamče Sjedinjene Američke države
 5. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 6. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 7. Rješenje kojim se društvu Društvu Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za pripajanje fonda Raiffeisen Kuna, kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročnom obvezničkom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom
 8. Rješenje kojim se društvu PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila PBZ D-START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 9. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila PBZ START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 10. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta PBZ D-START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom; te odobrenje za ulaganje preko 35% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji Sjedinjene Američke Države
 11. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta PBZ START, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, odobrava registracija MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Antu Gavrana, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575
 14. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Matiju Birova, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 2045553557
 15. Rješenje kojim se Ivani Nekić, osnivačici obrta Najbolja ponuda, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Nekić, Zadar, Varaždinska 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 16. Rješenje kojim se Drinku Periću, osnivaču obrta AMARITA, obrt za zastupanje u osiguranju, Drinko Perić, Split, Gundulićeva 26a, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 17. Rješenje kojim je društvu GOLD INSURANCE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Samobor, Okićka lijevi odvojak 6, OIB: 30865560464, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 26. lipnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/73, URBROJ: 326-01-660-663-18-2