49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 18. prosinca 2019. na 49. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Slavena Bošnjaka za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći od 1. siječnja 2020. godine
  2. Rješenje kojim se Marinu Beniću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva PLUS A-FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Krautzeka 77/A, d.o.o., OIB: 52348835482, za novi mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tomislava Novačića, za obavljanje funkcije člana uprave društva AGRAM LIFE osiguranje dioničko društvo, Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  4. Rješenje kojim se preddruštvu FLETEN BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Prelogu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2020. godinu, u godišnjem iznosu od 8.913,00 kn, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja
  6. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
  7. Odluka o potpisivanju Sporazuma o razumijevanju koji se odnosi na suradnju i razmjenu informacija vezano za sudionike u sustavu poravnanja i namire s BoE i PRA