48. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 19. studenoga 2020. na 48. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje PR-AZ-1 otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom; odobrenje na Pravila Fonda i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, OIB 23057039320, za obavljanje poslova depozitara Fonda
  2. Rješenje kojim se Dubravku Jelčiću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Volvo Financial Services leasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 94, OIB: 50622045710, za mandat u trajanju od pet (5) godina koji počinje teći od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Igora Đurića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB 10931821267, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći imenovanjem na tu funkciju, počevši s 16. prosinca 2020. godine
  4. Rješenje kojim se Siniši Miškoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO AGENT SINIŠA MIŠKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. SINIŠA MIŠKOVIĆ, ZAGREB, ZINKE KUNC 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Tihomiru Kusetiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO AGENT TIHOMIR KUSETIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. TIHOMIR KUSETIĆ, ZAGREB, VRANOVINA 30, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Matiji Novaku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MR Solutions, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Matija Novak, Karlovac, Ilovac 4, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Draženu Hađini, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju DENIER ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Dražen Hađina, Zagreb, Jurja ves 26, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja