47. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 5. prosinca 2019. na 47. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu
 2. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu
 3. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
 4. Smjernice za sastavljanje mišljenja uprave ciljnog društva o ponudi za preuzimanje
 5. Smjernice za prikazivanje podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju u ponudi za preuzimanje
 6. Rješenje kojim se preddruštvu AWIS d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim se Ivici Dovečeru, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju DOVEČER N&B, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. IVICA DOVEČER, NEDELIŠĆE, PRETETINEC, PRETETINEC 203, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se preddruštvu IKF CO d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se preddruštvu BIUK INTERMEDIARY d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Splitu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se preddruštvu SYGURA j.d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Pribislavcu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se Renati Vučenik, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju R&M MUDRA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Renata Vučenik, Donja Dubrava, Vinogradarska 18, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim se društvu VARTEKS d.d., Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 1.885.879 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 18.858.790,00 kuna