46. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. studenoga 2020. na 46. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416, odobrava registracijski dokument
  2. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za pripajanje Raiffeisen Dynamic, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućem otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom
  3. Rješenje kojim se društvu Allianz Hrvatska d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI: 5493006D8G55YM441622 daje odobrenje za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom Allianz SE, Königinstraße 28, s poslovnim nastanom u Njemačkoj, München, LEI: 529900K9B0N5BT694847, temeljem članka 11. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
  4. Rješenje kojim se Marini Bešker iz Zagreba, Stubička 80, OIB: 67523818511, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MB Cro, obrt za zastupanje u osiguranju, Marina Bešker, Zagreb, Antuna Šoljana 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Marku Čorku iz Zagreba, Ivanićgradska 66, OIB: 55349390561, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO FER, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Čorak, Zagreb, Ivanićgradska 66, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Damiru Omanoviću iz Sesvetskog Kraljevca, Ogranak ulice Mirka Bogovića 17, OIB: 16508247194, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO DAST, obrt za zastupanje u osiguranju, Damir Omanović, Sesvetski Kraljevec, Ogranak ulice Mirka Bogovića 17, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se preddruštvu XL GLOBAL BROKERS društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
  8. Rješenje kojim se Mariju Biškupu iz Zagreba, Srebrnjak 68, OIB: 17936319981, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MB72-Cro, obrt za zastupanje u osiguranju, Mario Biškup, Zagreb, Srebrnjak 68, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim se Anti Vujeviću iz Zagreba, Dubrava 222, OIB: 22224184188, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Vujević-zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, Ante Vujević, Zagreb, Dubrava 222, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  10. Rješenje kojim se Ivanu Prpiću iz Samobora, Većeslava Kolara 13, OIB: 31352711010, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO AMICUS ZASTUPANJE U OSIGURANJU, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Prpić, Samobor, Većeslava Kolara 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja