46. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. studenoga 2019. na 46. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
 3. Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
 4. Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
 5. Rješenje kojim se Mariju Sobočanu, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju Horizont, obrt za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Marijo Sobočan, Zagreb, Fallerovo šetalište 22, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 6. Rješenje kojim se preddruštvu KALEBOTA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Ražnju, Stivašnica 72, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim se Marku Rašiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ELITOS, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Rašić, Slavonski Brod, Matije Gupca 37, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se Alexandru Lescu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju A.L. ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ALEXANDAR LESAC, KASTAV, ĆIKOVIĆI 135, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Mateji Vojvodić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MV ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mateja Vojvodić, Sveta Nedjelja, Kerestinec, Ljudevita Gaja 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se društvu AUCTOR HOLDING a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pobrežni 297/14, Karlin, Prag, Republika Češka, OIB 28660258159, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1, OIB 94818858923
 11. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 odobravaju Pravila Burze, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela dana 20. studenoga 2019. godine