45. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. studenoga 2019. na 45. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Josipa Glavaša, za obavljanje funkcije člana uprave Erste Asset Management društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine i to od 12. prosinca 2019. do 12. prosinca 2022
  2. Rješenje kojim se Predragu Reliću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem u Lučkom, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  3. Rješenje kojim se Tomislavu Kariću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju LIMIT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Tomislav Karić, Zagreb, Zlatarska 22, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Dejanu Namestniku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AGENCIJSKA KUĆA, obrt za zastupanje u osiguranju, Dejan Namestnik, Koprivnica, Donji Banovec 15, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se društvu JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno 20, OIB: 20950636972, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište do najviše 130.000.000,00 HRK, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku