44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. prosinca  2021. na 44. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivana Lozića za obavljanje funkcije člana uprave društva CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Miramarska 24, OIB: 28282983081, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, počevši s 31. prosinca 2021. godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Igora Noršića za obavljanje funkcije člana uprave društva CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Miramarska 24, OIB: 28282983081, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, počevši s 31. prosinca 2021. godine
  3. Rješenje kojim se Emilu Paviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ plus, obrt za zastupanje u osiguranju, Emil Pavić, Zagreb, Kancelak 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Ivici Penavi, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO ILAP, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivica Penava, Sesvete, Sesvetska cesta 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Milivoju Manci, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju BEDEM, obrt za zastupanje u osiguranju, Milivoj Mance, Rijeka, Krimeja 13, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Marku Grbešu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Feniks, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Grbeš, Zagreb, Slavenskog 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže da najkasnije do 30.4.2022. unaprijedi sustav upravljanja rizicima u postupku određivanja profila rizičnosti društva za upravljanje i u postupku određivanja profila rizičnosti investicijskih fondova kojima društvo upravlja; nalaže da uspostavi i propiše sustav izvještavanja o usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima i propisanih ograničenja izloženosti rizicima te unaprijed određenog profila rizičnosti društva za upravljanje i investicijskih fondova pod upravljanjem društva; uspostavi i propiše obvezu provođenja testiranja otpornosti na stres kod tržišnih rizika i izvještavanje o njihovim rezultatima; na primjeren način uspostavi i dokumentira proces izrade analiza prije ulaganja i provjeru utjecaja transakcija na likvidnost i profil rizičnosti fonda kojim upravlja; kao posebna nadzorna mjera, nalaže se da najkasnije do 30.6.2022. dostavi izvještaj funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja rizicima; kao posebna nadzorna mjera, nalaže se da najkasnije do 15.1.2022. dostavi dokaz o imenovanju nositelja funkcije praćenja usklađenosti; kao posebna nadzorna mjera, nalaže se da najkasnije do 31.3.2022. osigura kontinuitet poslovanja funkcije praćenja usklađenosti; kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže se unapređenje sustava interne revizije ažuriranjem i doradom internih akata kojima se uređuje rad funkcije interne revizije; te se Društvu nalaže da najkasnije do 31.10.2022. dostavi izvještaj interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, sustava upravljanja rizicima za društvo i investicijske fondove kojima ono upravlja i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i provođenja međunarodnih mjera ograničavanja