44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. listopada 2020. na 44. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Smjernice za obavljanje poslova osiguranja
  2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Anti Lučiću iz Zagreba, Ulica Ulderika Donadinija 38 A, OIB: 00525716946, za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 D, OIB: 81230330818, sa trenutnih 50% za dodatnih 40% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 90% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  3. Rješenje kojim se preddruštvu CO-TIM društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Sigetcu Ludbreškom, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Siniši Iliću iz Opatije, Nova cesta 120, OIB: 74657957240, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AW KONCEPT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, SINIŠA ILIĆ, OPATIJA, NOVA CESTA 120, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, za izdavanje odobrenja za delegiranje administrativnih poslova vrednovanje imovine AIF-a i utvrđivanje cijene udjela AIF-a, uključujući i izračun porezne obveze na KARFIJAM društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje drugim društvima sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, OIB: 23344310218
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Triglav Emerging Bond, ISIN: HRNFDAUEMBA7, Triglav Multicash, ISIN: HRNFDAUMLCS2 i Triglav Special Opportunity, ISIN: HRNFDAUUSAL9, od Triglav Skladi, družba za upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenska cesta 54, Republika Slovenija