43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 9. prosinca 2021. na 43. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
  4. Rješenje kojim se društvu SAMOBORKA d.d., Samobor, Zagrebačka 32a, OIB: 53149109818, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 2.000.000 obveznica na uređeno tržište, nominalnog iznosa 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz tromjesečnu isplatu kamata i amortizaciju glavnice kroz nejednake tromjesečne obroke, u cijelosti po dospijeću 2. kolovoza 2026., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa 2.000.000 EUR
  5. Rješenje kojim se društvu STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva MARASKA d.d., Zadar, Biogradska cesta 64a, OIB: 07602786563
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Gerharda Maiera za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana dostave ovog rješenja
  7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marka Klemenčiča za obavljanje funkcije člana uprave društva MERKUR OSIGURANJE d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB 08937835435, za mandat u trajanju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024. godine
  8. Rješenje kojim se Jeleni Markežić, suvlasnici obrta za zastupanje u osiguranju Markežić&co, obrt za zastupanje u osiguranju, Milan Markežić i Jelena Markežić, Poreč, Trg Slobode 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim se preddruštvu FLUMEN AGENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Rijeci, Save Vukelića 21, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja