43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 6. studenoga 2019. na 43. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Suzani Lončar daje suglasnost za imenovanje za članicu uprave investicijskog društva Credos d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nemčićeva 7, OIB: 21667415955, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje od 6. studenoga 2019.
  2. Rješenje kojim se Ines Knapić daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Raiffeisen Leasing d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  3. Rješenje kojim se faktoring-društvu ADRIATIC ZAGREB FAKTORING d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Žaje 61/5, OIB: 36856583241, izdaje suglasnost za statusnu promjenu podjele s preuzimanjem
  4. Rješenje kojim se Ivani Žagar, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju ZELINA ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVANA ŽAGAR, SVETI IVAN ZELINA, POLONJE 70A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Tomislavu Udovičiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju UNLIMITED CO, obrt za zastupanje u osiguranju, Tomislav Udovičić, Zagreb, Stubička 19, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se društvu Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, OIB: 81230330818, izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja nad APRIVATE - otvorenim osnovnim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, kojim upravlja društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767
  7. Rješenje kojim se utvrđuje da je Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim točkom I. podtočkama 1. do 6. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/17-01/09, URBROJ: 326-01-40-42-19-53, od 10. travnja 2019. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz ulaganja AIF-ova sukladno investicijskim strategijama proklamiranima njihovim pravilima, uspostavljanje mjera i postupaka za određivanje drugih ugovornih strana za sklapanje ugovora i transakcija financiranja vrijednosnih papira te unaprjeđenje sustava upravljanja rizicima i sustava upravljanja sukobom interesa, utvrđene neposrednim nadzorom; te se okončava postupak redovnog neposrednog nadzora nad Društvom i otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom KD Balanced, Locusta Cash, KD Europa, KD Victoria, KD Nova Europa, KD BRIC, KD Energija i KD Prvi izbor te otvorenim alternativnim investicijskim fondovima s privatnom ponudom Locusta Value IV, Locusta Absolute, APRIVATE, Locusta Value I, Locusta Value II i Locusta Value III