42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 31. listopada 2019. na 42. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Smjernice kojima se dodatno opisuju situacije koje se smatraju sukobom interesa
 2. Smjernice o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala
 3. Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija
 4. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku
 5. Rješenje kojim se društvu AUCTOR HOLDING a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pobrežni 297/14, Karlin, Prag, Republika Češka, OIB 28660258159, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB 0637185807911
 6. Rješenje kojim se preddruštvu PRO RISK društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Osijek, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 7. Rješenje kojim se Berislavu Vokiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Vita plus, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Berislav Vokić, Zagreb, Harambašićeva 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se Meliti Gilja, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MG-CON, obrt za zastupanje u osiguranju, Melita Gilja, Zagreb, Miroslava Milića 8, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim AURELIOS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Vinkovci, Bartola Kašića 61, OIB: 20614473490, dana 31. listopada 2019. prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 30. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/181, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
 10. Rješenje kojim je FORTIS ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 28, OIB: 28068522963 dana 1. kolovoza 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. listopada 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-974-03/15-01/67, URBROJ: 326-01-660-663-15-4
 11. Rješenje kojim se Ivanu Mariću daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara