41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 1. listopada 2020. na 41. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se nalaže investicijskom društvu CREDOS d.o.o., Zagreb, Nemčićeva 7, OIB: 21667415955 izvršenje sljedećih mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora: provesti dubinsku analizu stranke Turbo Trading Limited iz Vanuatua uzimajući u obzir čimbenike rizika od pranja novca i financiranja terorizma s obzirom da država Vanuatu nema djelotvoran i primjeren sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma niti učinkovit nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te da je povezana s višim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma; kao mjeru pojačane dubinske analize stranke provjeriti da imovina društva Turbo Trading Limited iz Vanuatua i sredstva koja se upotrebljavaju u poslovnom odnosu s navedenim društvom ne potječu od kriminalne aktivnosti; kao mjeru pojačane dubinske analize stranke procijeniti sustav i kontrole sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koje je uspostavilo društvo Turbo Trading Limited iz Vanuatua na način da izvrši kvalitativnu i dokumentiranu procjenu kontrolnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma navedenog društva, testira uzorke kako bi se uvjerilo da se politike i procedure sprječavanja pranja novca navedenog društva učinkovito provode; kao mjeru pojačane dubinske analize stranke utvrditi iz javno dostupnih informacija kvalitetu nadzora koja se provodi nad društvom Turbo Trading Limited iz Vanuatua; te uskladiti odredbu članka 23. stavka 4. svojeg internog akta „Pravilnik o načinu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma društva Credos d.o.o.“ s odredbama članka 21. stavka 1. i članka 52. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u odnosu na utvrđivanje i provjeru identiteta stranke
  2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 91995585043, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096197 u visini od 24,1% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; i suglasnost društvu ICH društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i upravljanje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 12564452179 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., u visini od 17,83% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Anu Cvitan Penezić, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od dana imenovanja
  4. Rješenje kojim se Toniju Jurčiću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Raiffeisen Leasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB: 7534645053, za mandat u trajanju od četiri (4) godine koji počinje teći od dana donošenja odluke o imenovanju
  5. Rješenje kojim se preddruštvu VG ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Velikoj Gorici, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Miši Španiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO Agent obrt za zastupanje u osiguranju, Mišo Španić, Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 16, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Suzani Kralj, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju UNA SD, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. SUZANA KRALJ, ZAGREB, KANINSKA ULICA 6, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja