41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. listopada 2019. na 41. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC proizvodnja i prerada mesa, trgovina, usluge, turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o., Vrgorac, Težačka 13, OIB 28128148322, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, Ravnice 48, OIB 94989605030
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Gorana Kralja, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine i to od 2. studenog 2019. do 2. studenog 2023. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Petra Brkića, za obavljanje funkcije člana uprave Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovog rješenja
  4. Rješenje kojim se društvu ERGO osiguranje dioničko društvo, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB 90874864964, daje odobrenje da prenese cjelokupni portfelj društva na društvo Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, Republika Slovenija, OIB 16760357166; i društvu ERGO životno osiguranje dioničko društvo, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB 18136809551, daje odobrenje da prenese cjelokupni portfelj društva na društvo Zavarovalnica Sava, d.d.
  5. Rješenje kojim se Vedranu Kršlaku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju RV ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VEDRAN KRŠLAK, ZAGREB, V. PODBREŽJE 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se ZB invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za uključivanje postojećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ZB plus, ZB eplus, ZB bond, ZB global, ZB aktiv, ZB euroaktiv, ZB trend, ZB BRIC+, ZB Future 2025, ZB Future 2030, ZB Future 2040, ZB Future 2055, ZB Protect 2022, ZB COUL 2023 i ZB COUL 2024 u ZB Invest Funds krovni UCITS fond