40. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 24. rujna 2020. na 40. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
 4. Rješenje kojim se Gabrijelu Cvitkoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva OTP Leasing d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353, za mandat u trajanju od tri (3) godine
 5. Rješenje kojim se Ionutu Baltateanuu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6/a, OIB: 87064273078, za mandat do 30. rujna 2021. godine, koji počinje teći prihvaćanjem odluke o imenovanju za člana uprave
 6. Rješenje kojim se Izidori Juroš daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, za mandat u trajanju od jedne (1) godine
 7. Rješenje kojim se Andreji Mergeduš izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Bednjanska 14, Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
 8. Rješenje kojim se Anti Artukoviću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Bednjanska 14, Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
 9. Rješenje kojim se Mariji Jerkić izdaje odobrenje za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Bednjanska 14, Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
 10. Rješenje kojim se Vedranu Jakšiću izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Bednjanska 14, Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
 11. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3, OIB: 17448125754, za izdvajanje računovodstvenih i savjetodavnih usluga na društvo ATF SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90/B, OIB: 92662172315
 12. Rješenje kojim se preddruštvu KAPEX BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja