4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. siječnja 2020. na 4. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Krunoslavu Županu, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 3, OIB:46550671661, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Matiju Birova, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, na mandat od 3 (tri) godine koji počinje od 5. veljače 2020.
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Luku Babića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, na mandat u trajanju od četiri (4) godine
  4. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C
  5. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A, Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C
  6. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A, PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije C
  7. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2020. godinu