4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 24. siječnja 2019. na 4. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost

 1. Rješenje kojim se društvu Global Invest d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056, u skladu s člankom 259. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, odobrava produženje roka za usklađenje ulaganja imovine fonda Capital Breeder otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u neuvrštene vrijednosne papire, kako je definirano Prospektom fonda, točka 11.3.8. Strategija ulaganja fonda, za dodatna 3 (tri) mjeseca, odnosno do 1. travnja 2019. godine
 2. Rješenje kojim se HPB Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 3. Rješenje kojim se HPB Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 4. Rješenje kojim se Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Erste E-Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 5. Rješenje kojim se Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Erste E-Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 6. Rješenje kojim se Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 7. Rješenje kojim se Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 8. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta ZB eplus UCITS fonda i promjene obveznog sadržaja pravila Fonda
 9. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta ZB plus UCITS fonda i promjene obveznog sadržaja pravila Fonda
 10. Rješenje kojim je Goranu Dujmoviću, vlasniku obrta, Obrt za zastupanje AZ DUJMOVIĆ, vl. Goran Dujmović, Brdovec, Ilije Gregorića 91, dana 5. prosinca 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. rujna 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/120, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 11. Rješenje kojim se Marku Bošnjaku, osnivaču obrta MB zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl Marko Bošnjak, Zagreb, 2. Baošički odvojak 20., daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim se Željku Cvetku, osnivaču obrta CIA, obrt za zastupanje u osiguranju, Željko Cvetko, SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ULICA 72, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim se društvu Zavarovalnica Sava, d.d., daje odobrenje za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva ERGO osiguranje d.d. i društva ERGO životno osiguranje d.d.; društvu Sava Re, d.d. daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva ERGO osiguranje d.d. i društva ERGO životno osiguranje d.d.; društvu ADRIS GRUPA d. d. daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 10% do 20% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva ERGO osiguranje d.d i društva ERGO životno osiguranje d.d.; društvu CROATIA osiguranje d.d. daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 10% do 20% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva ERGO osiguranje d.d. i društva ERGO životno osiguranje d.d.; te se Slovenskom državnom holdingu d.d. i Republici Sloveniji daje odobrenje za zajedničko posredno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 20% do 30% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva ERGO osiguranje d.d. i društva ERGO životno osiguranje d.d.