39. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 17. rujna 2020. na 39. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, tromjesečnih i drugih izvještaja obveznog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, polugodišnjih i drugih izvještaja dobrovoljnog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 3. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fondova u elektroničkom obliku
 4. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda u elektroničkom obliku
 5. Rješenje kojim se društvu MODRA ŠPILJA d.d., Komiža, Ribarska ulica 72, OIB: 30953977438, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 3.263.225 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 32.632.250,00 kuna
 6. Rješenje kojim se društvu Vis, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 4.511.916 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 45.119.160,00 kuna, na uređeno tržište
 7. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, odobrava proširenje odobrenja za rad za obavljanje poslova vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata i poslova upravljanja sustavom poravnanja i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a u odnosu na jedinice u subjektima za zajednička ulaganja - udjele UCITS fonda
 8. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, odobravaju izmjene i dopune Pravila u dijelu koji se odnosi na pružanje usluga vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata te poslove upravljanja sustavom poravnanja i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a za jedinice u subjektima za zajednička ulaganja - udjele UCITS fonda
 9. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, odobrava Uputa u dijelu koji se odnosi na pružanje usluga vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata te poslove upravljanja sustavom poravnanja i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a za jedinice u subjektima za zajednička ulaganja - udjele UCITS fonda
 10. Rješenje kojim se djelomično ukida rješenje KLASA: UP/I 972-02/16-01/37, URBROJ: 326-01-440-443-17-9 od 20. siječnja 2017. izdano društvu SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43, OIB: 54009254385 i to u točci 1. a) izreke: obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - upravljanje UCITS fondovima
 11. Rješenje kojim je Jeleni Butorac, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AZ NIKŠIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Jelena Butorac, dana 27. veljače 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 5. svibnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/57, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 12. Rješenje kojim je preddruštvu MODERATO PLAN d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Lozovcu dana 6. rujna 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 5. ožujka 2020., rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/20-01/19, URBROJ: 326-01-22-20-4